Осъдиха  адвокат за подбудителство и помагачество към лъжесвидетелстване

Водещи, Общество

По обвинителен акт на Районна прокуратура-Кърджали е осъден Б.М., на 49 г., за подбудителство  и помагачество към лъжесвидетелстване, извършено в   период от няколко месеца– престъпление по чл. чл. 290, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс. Районен съд-Кърджали му е наложил наказание „пробация“, която включва пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност два пъти седмично за срок от 1 година и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 1 година. Присъдата е потвърдена от Окръжен съд-Кърджали и е влязла в сила.

По същото досъдебно производство, но по одобрено споразумение през месец септември 2016 г., по същото обвинение е осъден  и З.Ш., на 38 години. Районен съд-Кърджали му е наложил наказание „ пробация“,  което включва пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца. Споразумението е влязло в сила и не подлежи на обжалване.

По същото досъдебно производство, по споразумение с Района прокуратура – Кърджали, е осъден и 29-годишният С.М. за лъжесвидетелстване – престъпление по чл. 290, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. Той е бил подбуден и подпомогнат от другите две лица да даде неверни показания пред съд. Наложеното му наказание е „пробация“,  което включва  пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца. Споразумението е влязло в сила и не подлежи на обжалване.

З.Ш. и Б.М.  са признати за виновни за това, че по заведено дело през 2014 г. за установяване на бащинство, по което те били упълномощени като адвокати на двете срещупоставени страни по делото, подбудили и подпомогнали трето лице – С. М. да даде неверни показания пред Окръжен съд – Кърджали.  Разследването срещу тях е било в едно досъдебно производство, като З.Ш. и С.М. са били осъдени по споразумение на Районна прокуратура-Кърджали, а спрямо Б.М. е бил внесен обвинителен акт по общия ред. По делото са били разпитвани свидетели, изискани са множество документи и е изготвена графическа експертиза.

Арда нюз