Арда нюз

      ВЕСТНИКЪТ С НАЙ-ГОЛЯМ ТИРАЖ В РОДОПИТЕ
26 Октомври 2016

МОСВ обяви традиционния конкурс „За чиста околна среда” за 2011 година на тема „Обичам природата – и аз участвам”

Министерство на околната среда и водите възстанови традиционния конкурс за финансиране от ПУДООС на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” за общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.През 2011 г. конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания, която МОСВ предприе с цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.Общо 750 000 лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ са предвидени за тазгодишния конкурс. Условията и критериите за участие са публикувани на ниво „Актуално” на сайта на МОСВ.До 18 февруари т.г. в ПУДООС ще се приемат проекти на общини, кметства, НПО, училища и детски градини. Ще бъдат класирани най-икономичните проекти, като средствата ще бъдат разпределени по следния начин:

1. 34 проекта на общини и кметства по 10 000 лв. на обща стойност – 340 000 лв.;

2. 20 проекта на НПО по 3 000 лв. на обща стойност – 60 000 лв.;

3. 35 проекта на детски градини по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.;

4. 35 проекта на училища по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.

Идеята на конкурса е да обхване максимален брой хора в провеждане на дейности като изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, обзавеждане с пейки, беседки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения и др. Стремежът е при възможност тези дейности да се осъществят с доброволен труд от граждани, живеещи около избраната площадка, ученици и деца от детските градини и техните родители.Задължително условие е проектите да съдържат предложение за устойчивост – кой ще поеме последващото стопанисване или поддръжка на изградените обекти, както и да бъдат предвидени мерки да не се допусне повторно замърсяване на почистените площи. Предвидените средства за почистване не трябва да надвишават 20% от стойността на проекта.

Comments are closed.