Златаровци на практика в реална работна среда

Водещи, Общество

87 ученици от няколко специалности в ПГ по туризъм „Проф.Асен Златаров”имат възможност да усъвършенстват своите умения чрез практика в реална среда. Стажът е 240 часа, в него са включени учениците от следните специалности: „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, „Организация на туризма и свободното време”, „ Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Обучението е в рамките на проекта Ученически практики“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Партньори по проекта са: сладкарските цехове „Стела-М”, „Виена”, „Шоколадов рай”, ресторантите «Арпезос», «Парадайз» и «Меаца», снек-бар «Фиеста», бистро „Рибката”, хотел „Бехи”, механа „Родопчани”. При провеждането на практиката учениците ще бъдат подпомагани от наставник, който пряко ще отговаря за възлаганите им задачи, ще участва в оценката на резултатите и личния им напредък . Една от целите на проекта е повишаване на квалификацията на обучаващите чрез провеждането на практика в реална работна среда и в условията на партньорство с работодателите, коментира ръководителят на проекта инж. Кръстина Чорбаджийска.

Арда нюз