Родители на ученици от Електрониката видяха нагледно успехите на децата си

Водещи, Общество

Клуб „Презентации и видео ” беше представен по нетрадиционен начин в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” . Мероприятието бе замислено като съчетаване на презентационната дейност на участниците в клуба и провеждане на родителска среща, на която майки, бащи и баби да се запознаят отблизо с работата на децата си.

Срещата се проведе в малката зала на Военния клуб, където в непринудена и уютна атмосфера бяха посрещнати гостите на чаша чай. Всеки от участниците в клуба представи своята презентация. Темите бяха разнообразни: „Възобновяеми енергийни източници”; „ІТ –технологии”; „Капитан Петко войвода”; „Футбол”; „Ден на Земята”; „14 февруари – Ден на влюбените”.

Ползите от провеждането на този тип представителна дейност бяха многопосочни Учениците на практика доказаха своите възможности и интереси и затвърдиха професионалните си умения пред по-широка аудитория, а родителите останаха удовлетворени от изявите на своите деца.

Представителната дейност се реализира в рамките на проект „УСПЕХ“, който е част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна   програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от  Европейския социален фонд.

Арда нюз