Приеха план-приема за професионалните училища в Кърджалийско за учебната 2013-2014 г.

Водещи, Общество

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием в професионалните училища за учебната 2013-2014 г. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Асен Тюрдиев. Присъстваха представители на РИО, общините, Агенцията по заетостта, Инспекцията по труда, синдикатите, работодателските организации и др. Комисията одобри 32 паралелки в дневна форма на обучение, от които 11 след завършен 6-ти и 7-ми клас и 21 след 8 клас. След завършен осми клас са предвидени също 3 паралелки задочно обучение и една вечерно. Професионалното обучение в областта се осъществява в 13 професионални гимназии, 1 основно /ОУ „П.К.Яворов”/ и едно помощно училище-интернат /ОУ „Петър Берон”/. Според анализите на РИО през 2013 г броят на учениците, завършващи 7 клас, бележи ръст спрямо миналите години и дава възможност за увеличаване броя на паралелките. На това основание инспекторатът предлага да се запази приема след завършено основно образование, а този след завършен 7 клас да се увеличи от 5 на 10 паралелки.

Приемът е съобразен с потребностите на бизнеса и темпа на развитие на структуроопределящите отрасли, заяви началникът на РИО Гроздан Колев. За първи  път се предлага нова професия след 7 клас в ПГ по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода” – техник по транспортна техника, специалност „Автомобилна мехатроника”, с интензивно обучение на немски език и планирана практика в Австрия. Обучението ще се извършва в партньорство с Техническия университет в Габрово.  Предложени са 3 паралелки, задочна форма след 8 клас – една в ПГ по икономика и две в ПГ по туризъм. Нова е и паралелката, вечерно обучение, в ПГ по строителство, за шпакловчици и майстори на облицовки.

Арда нюз