Изследват ученици в Кърджалийско за наличие на олово в кръвта

Водещи, Общество

Със съдействието на РИО, училищните ръководства и медицински специалисти, 150 деца от 9 до 14 години ще бъдат изследвани  за оценка на здравния риск. Училищата СОУ „ Св.|Климент Охридски” и  ОУ „ Св. Св.Кирил и Методий” от Кърджали и крумовградското СОУ”В.Левски” са включени в скрининга според близостта им до източници на замърсяване.

Съгласно изискванията за провеждане на биологичния мониторинг, от всяко дете ще бъдат взети по две проби венозна кръв, предназначени съответно за хематологични изследвания (кръвна картина) и за определяне на наличието на олово в кръвта.

Биологичният материал ще бъде изследван в Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – София.

Изследването включва и анкетиране на всеки ученик за установяване на връзката между жизнената среда, начина на живот, наличие на наследствени фактори и настоящия здравен статус.

Всяка дейност ще бъде изпълнена в съответствие с принципите на доброволно участие, анонимност и предварително информирано съгласие.

Данните от проучването ще бъдат обработени в Националния център по обществено здраве и анализи – София.

Мониторингът е в изпълнение на Националната програма по околна среда и здраве 2008-2013 година и дейностите по него в размер на 5 хиляди лева, са финансирани от Министерството на здравеопазването.

Арда нюз