Италиански експерти се срещнаха с екипа на Областна администрация в рамките на европроект

Водещи, Общество

Експерти от регион Венето, Италия, се срещнаха със заместник-областния управител Асен Тюрдиев и екипа на областната администрация в Кърджали. Визитата бе опознавателна в рамките на проекта „Хората в администрацията – ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”. Област Кърджали работи по него в партньорство с областните администрации от Южен централен район и образователния център ЕSU – Падуа към областната администрация на италианския регион Венето. Джулио Кампано, специалист по управление на европейски проекти и Джан-Пиетро Перолин, финансов експерт, разговаряха със заместник-областния управител Тюрдиев и служители от администрацията за социално-икономическия профил на областта, ключовите приоритети на развитие

и темповете на усвояване на евросредствата. Запознаха се със структурата на администрацията, нейната численост и правомощия, както и с възможностите за подобряване на механизмите, по които функционират публичните власти у нас. Джулио Кампано изрази увереност, че проектът „Хората в администрацията – ключ към европейско сътрудничество”, който е насочен към по-гъвкаво управление на човешките ресурси и повишаване на капацитета им, ще допринесе за модернизиране на държавната администрация и интегрирането й с Европа. Регион Венето наброява 5 млн жители, а в администрацията му работят 2 400 държавни служители. Проектът стартира през пролетта на миналата година и е с продължителност 18 месеца. Стойността му е 488 648 лева. За изпълнение на целите му са предвидени проучване и оценка на уменията на персонала и необходимостта от повишаване на неговите компетенции, специализирани обучения на целеви групи, стажове и обмяна на опит, прилагане на добри практики от чуждестранния партньор