Дискутираха сивата икономика на семинар в Кърджали

Водещи, Икономика

Кърджали бе домакин на дискусия на тема „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари?”,която  се проведе по инициатива най-широко представителната организация на работодателите в България- Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).В  срещата се включиха  представители на бизнеса, синдикатите и държавната администрация,които обсъдиха мерки за ограничаването на сивия сектор.  В нея участваха заместник-председателят на УС на АИКБ – г-н Боян Бойчев и изпълнителният директор на АИКБ – г-н Добрин Иванов.

Представени бяха и резултатите от социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната икономика. Участниците се обединиха около мнението, че въвеждането и спазването на ясни правила от страна на държавата за стимулиране на “светлата” икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес. Данните представи заместник-председателят на УС на АИКБ  Боян Бойчев. Той анализира резултатите от оценките на ефекта на мерките, които правителството е приело през последните три години за ограничаване на неформалната икономика.  Според експерта,  темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на обществото поне в близките 10 – 15 години. Той даде като пример готовността на мнозина да работят  без договор, продължаващата порочна практика за работа по контракти с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки.  Ако през 2010 година  типичната неформална практика е  работата без договор, то през 2012 година  неформалността се е „преместила“ в посока работа по договор за сума равна или малко над минималния осигурителен праг и допълнително заплащане „на ръка“. Беше посочено, че сивият сектор“ заема около 33 % от икономиката в България. Най-висок дял „сивата“ икономика заема във Видин и Бургас, а Кърджали е в така нар. „златна среда“. Според работодателите за последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял до 36 на сто.Като ключов фактор за ограничаване и превенция на неформалната икономика бе определена по-добрата информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки, който би повишил ефекта от мерките, а също и би изградил по-трайни нагласи за нетолериране на неформалните практики.

Стойността на проекта е близо 8 900 000лв. Асоциацията на индустриалния капитал в България разполага с разгърната мрежа от регионални камари,, обхващащи 88 общини.

Сузан ТАХИР

One thought on “Дискутираха сивата икономика на семинар в Кърджали

  • не мога да повярвам че осем милиона се харчат за анализи, а не за премахване на сивата икономика

Comments are closed.