Природолюбители продължават да настояват за още една защитена територия в Източните Родопи

Водещи, Общество

Фондация „Биоразнообразие” и Българско дружество за защита на птиците за пореден път отправиха  искане към Министерството на околната среда,  в Източните Родопи да се обяви още една защитена територия. Поради уникалната си природа и запазване на биоразнообразието през далечната 2008 година те са отправили предложение до Министерството, Южният бряг на язовир „Студен кладенец” да попадне под защита. „ От 2009  година насам, все още чакаме решение за назначаване на Комисия. Според законоустановения срок, това трябваше да стане до 6 месеца след постъпване на документацията при тях. В момента напомняме за себе си и чрез медиите”, споделя пред наш репортер Стефан Аврамов, експерт по биоразнообразие и част от екипа, работещ по проект „Новото тракийско злато”. Той каза още, че са били проведени множество разговори, но те са останали „глас в пустиня”.

Южният бряг на язовира е едно от най-влажните места за лешоядите в България, които са съсредоточени именно там. Според Аврамов, с придобиването на този статут Защитената територия ще съдейства за дългосрочното устойчиво управление на ловното стопанство и уникалният ландшафт.

Районът е с високо консервационно значение за опазването на голям брой редки и застрашени видове. В Източните Родопи са установени 278 вида птици – близо 70 % от птиците в България. Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред тях са царски орел, голям креслив орел, белошипа ветрушка . Източни Родопи са дом на най-големите колонии белоглави лешояди и на египетски лешояди на Балканите. Тук са направени и единствените наблюдения на брадат лешояд през последните десетилетия.

Галина АВРЕНЛИЕВА