Няма риск от екологично замърсяване в ОЦК, установи комисия, назначена със заповед на областния управител

Водещи, Икономика

Риск от екологично замърсяване в ОЦК няма. Това установи комисия, назначена със заповед на Областния управител Иванка Таушанова. Днес бе извършена проверка както на  състоянието на опасните вещества, намиращи се на площадката на предприятието, така и на действията на оператора за недопускане на аварийни ситуации.

В комисията бяха включени експерти от областна администрация, РИОСВ и  „Пожарна безопасност и защита на населението”. Екипът бе под ръководството на заместник областния управител Есат Садък.

ОЦК не работи в нормален режим на експлоатация от 16 декември миналата година. Поддръжката на индукционните електропещи се извършва от един човек на смяна. При огледа на място специалистите установиха, че сярната киселина се съхранява в резервоари, снабдени с аварийни басейни. По време на проверката не са констатирани разливи на химически вещества. За охрана на производствената площадка на предприятието са монтирани 9 камери за видеонаблюдение. Физическата охрана е поверена на 8 души охранители в дневна смяна и шестима в нощна, в това число и представители на банките-кредитори. Проверката е извършена в присъствието на четирима служители от администрацията на завода. Заключението на експертите е, че наличните химически вещества се съхраняват според изискванията за безопасност, регламентирани в разрешителното за експлоатация, и към момента не съществува риск от екозамърсяване.