Нов компютърен кабинет в СОУ „В.Левски” в Ардино

Водещи, Общество

В СОУ „Васил Левски” в Ардино със средства от делегирания бюджет на учебното заведение беше оборудван нов компютърен кабинет, съобщи директорът Аника Петрова. Тя уточни, че изпълнител на проекта е фирма „Стемо”, водеща в областта на информационните и комуникационни технологии. В кабинета са изградени 15 работни места, свързани посредством изградена кабелна система с управляващи активни устройства. Технологията Thin Client позволява използване на 2 основни комютъра, към които са свързани монитори. Обучаващите се използват персоналния монитор, клавиатура и мишка и по този начин получават възможност за достъп до своя независима операционна среда. Програмният продукт HP Classroom Manager Software LTU позволява учителя да задава на 14 ученици различни видове задачи и тестове. Чрез неговото прилагане учениците имат достъп само до определени от самия учител софтуерни приложения, което води до пълно осмисляне на учебния процес и ефективно обучение в часовете по информатика и информационни технологии.

Гюнер ШЮКРИ