Комисията по заетост одобри план-прием за учебната 2012-2013 година

Водещи, Общество

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобри държавния план-прием в системата на професионалното образование за учебната 2012-2013 г. Заседанието се проведе на 27 януари под председателството на заместник областния управител Асен Тюрдиев. Комисията гласува в Кърджалийско да има 27 паралелки в дневна форма на обучение / 1 след 6 клас, 5 след 7-ми и 21 след 8 клас/ плюс 4 класа за задочници. Разпределени са в 13 професионални гимназии, едно основно училище

/ ОУ „П.К.Яворов” / и едно помощно училище-интернат / ОУ ”Петър Берон”/. Досега паралелките са били 26, средно с по 19 деца. Новият план прием е съобразен с наличния ресурс от ученици, с техните потребности и с търсенето и предлагането на пазара на труда. Взели сме под внимание и становищата на общините, обясни началникът на регионалния инспекторат Гроздан Колев.

19 от паралелките са в община Кърджали. В Момчилград, Крумовград и Кирково са по две. В Джебел и Ардино – по една. В Черноочене няма. Запазват се търсените от учениците специалности в сферата на счетоводството, хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, туризма, транспорта, компютърните технологии и др. Две нови специалности предлага ПГ по строителство в Кърджали – брокер на недвижими имоти /след 7 клас/ и интериорен дизайн /след 8 клас/. Четирите паралелки за задочници са след завършено основно образование и са в ПГ по икономика „Алеко Константинов” и ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”- Кърджали.

Арда нюз