На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации

Икономика

55  кърджалийци са използвали възможността да поправят неточностите в декларираните данни

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите, напомниха от офиса на приходната администрация в Кърджали.
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април – 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. Гражданите могат да подадат своята декларация и в офис на приходната агенция по местоживеене, напомнят още от НАП Кърджали.

След изтичането на срока за подаване на годишни данъчни декларации до момента 55 задължени физически лица от Кърджали са се възползвали от възможността сами да коригират годишните си декларации, като са подали нови в местния офис на Агенцията.
От офиса на приходната администрация напомниха още, че до края на този месец юридическите лица, които са имали дейност през 2022 г. са задължени да обявят Годишни финансови отчети /ГФО/ в Търговския регистър. Ако дружеството не е имало дейност през предната година, тогава не се подават ГФО, а декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч или т.нар. декларация за неактивност.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция – https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo или на телефона на НАП – 0700 18 700 на цената на един разговор съобразно тарифата на съответния оператор.

Вашият коментар