Санкционират собственици на свободно движещи се животни по пътя към „Маказа“

Общество

Да бъдат санкционирани собствениците на свободно движещи се животни в пътния участък в посока към ГКПП Маказа и по отсечката за гр. Хасково през с. Мост, обл. Кърджали, защото създават опасност от транспортни произшествия и пречат на преминаващите автомобили. Това беше решено на среща, организирана от Стоян Моневски, районен прокурор на гр. Кърджали, с кметовете на малките населени места в областта. На нея присъстваха и началниците на районните полицейски управления и д-р Али Дурмушали, директор на Областната дирекция за безопасност на храните в гр. Кърджали., съобщиха от Апелативна прокуратура – Пловдив.

„Трафикът в отсечката към ГКПП Маказа е интензивен по всяко време на годината, а безнадзорно движещите се животни създават опасности, заради което собствениците ще бъдат предупредени да не ги допускат по пътната настилка, иначе ще им бъдат налагани санкции по закона“, обясни районният прокурор Стоян Моневски.

Предстои провеждане на координационни срещи и в други населени места между прокурори, кметовете и представители на Областната дирекция по безопасност на храните в гр. Кърджали по същата тема.

На срещата се реши да бъдат засилени дежурните патрули в районите с интензивен трафик в областта. По време на дискусията бе поставен проблем за липсата на пътна маркировка върху новоасфалтирания участък в района на с. Чубрика, общ. Ардино, където почти ежедневно падат мъгли, а теренът е планински и често с мокра асфалтова настилка.