Без вода в стотните блокове на кв. „Възрожденци“ във вторник

Водещи, Обяви

С Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

„В и К” ООД гр. Кърджали уведомява, че от 8.00 до 17.00 часа на 22 ноември /вторник/ 2022 год. поради направа на връзки по проект Воден цикъл ще бъде нарушено водоподаването  на живущите в района на стотните блокове /от бл. 82 до бл. 107/ и новопостроените кооперации в този район в кв. Възрожденци.

Умоляваме абонатите си от засегнатите райони да се запасят с необходимите им количества вода и се извиняваме за причинените неудобства.