Асистент Николай Солаков изнесе лекция в Ардино на тема „Чистите храни за утвърждаване на здравословен начин на живот“

Общество

В  „Дните на Ардино“ и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ в Ардино гостува асистент Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) към Селскостопанска академия – София. В залата на общинската администрация той изнесе лекция на тема „Чистите храни за утвърждаване на здравословен начин на живот“.

На презентацията присъстваха кметове и кметски наместници на населени места, собственици на млекопреработвателни предприятия. Специални гости бяха екипът на МИГ Кирково-Златоград, начело с изпълнителния му директор Пламен Чингаров.

В презентацията си асистент Николай Солаков представи какво представляват чистите храни от гледна точка на тяхното функционално значение за човека.  Представи предимствата на Родопа планина включващи добри водни ресурси и подходящ климат, като благоприятна среда за отглеждане на растения осигуряващи високо наличие на биологично активни вещества, подходящи за създаването на ферми и преработвателни предприятия отговарящи на критериите за биологично земеделие и за постигане на висока добавена стойност.

По време на презентацията бе предоставена възможност за въпроси от присъстващите в залата, което повиши интереса и се стигна до дискусия. На тази дискусия бе засегнат и въпроса за използването на традиционни хранителни отпадъци от производството на месни продукти, като изходна суровина за приготвяне на еликсир съдържащ колагенов белтък и как би могло да се увеличи био наличността на тези протеини при използване в диетичен режим за възстановяване на ставите при човека, както и за козметичен продукт.

Бяха представени предложения за създаване на биологични ферми за отглеждане и преработка на билките Tribulus terrestris (бабини зъби) и Sideritis scardica (мурсалски чай), чийто биологично активни екстракти са доказан световен стандарт за качество. Другите представени предложения бяха създаването на предприятие с био ферма за култивиране на висши диворастящи медицински гъби, както и биологични ферми за отглеждане на храстовидни растения и ягодоплодни.

Голям интерес представляваше предложенията за отглеждане на растенията Годжи бери и Облепиха (Ракитник), за което и беше потърсена информация от присъстващите за закупуване на разсад.

Николай Солаков благодари на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан за поканата му.

Гюнер ШЮКРИ