Съдят представител на джебелска фирма за укриване на близо 750 000 лева данъци

Водещи, Общество

Представител на джебелска фирма ще се изправи пред окръжния съд в Кърджали за укриване на данъци в особено големи размери. Според обвинителния акт на Окръжна прокуратура Н. А. А. в качеството си на представляващ и управляващ дружество с ограничена отговорност в Джебел избегнал установяване и плащане на данъчни задължения по ЗДДС общо в размер на 745 897,56 лева. Престъплението е извършено през периода от 01 юни 2009 г. до 13 април 2010 г. При условията на продължавано престъпление с пет отделни деяния Н. А. А.  потвърдил неистина в подадени справки относно дължим и платен данък добавена стойност, начислен по фактури, издадени от доставчици за посочените данъчни периоди. При данъчната измама обвиняемия е използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите. Това били фактури за покупки и доставки на стоки, в които бил начислен ДДС с право на пълен данъчен кредит. При проверка се оказало, че отразените в тях покупки и доставки на стоки от посочените доставчици не били осъществени. В дневници за покупки счетоводно били отразени неосъществените покупки и доставки на стоки с право на пълен данъчен кредит. Така бил приспаднат неследващ се данъчен кредит.

Вашият коментар