Териториалната организация на слепите в Ардино проведе годишно отчетно събрание

Общество

Териториалната организация (ТО) на слепите в Ардино проведе своето редовно годишно-отчетно събрание. Гости на форума бяха зам.-кметът на общината Неджми Мюмюнходжов, председателят на Регионалната организация на слепите (РСО) в Кърджали Шюкран Исмаил и председателят на Пенсионерския клуб в Ардино Гюнер Мюмюн.

Председателят на ТО на слепите в Ардино Емилия Стоянова направи обширен организационен и финансов отчет за дейността й през 2021 г.

Тя отбеляза, че изминалата година не е била никак лека. „Политическата обстановка в страната бе нестабилна, цените на стоките и лекарствата нарастваха, а пенсиите бяха твърде малки и недостатъчни за един нормален живот. Хората със зрителни увреждания се бореха за своето оцеляване, но ние не паднахме духом. Бяхме подпомогнати от членовете на семействата си, от ръководството на Териториалната и Регионална организация, община Ардино, Дирекция „Социално подпомагане”

и БЧК“, заяви Стоянова. Тя подчерта още, че ТО на слепите в Ардино е работила в партньорство с институциите, реализиращи държавната политика за интеграция и приемането им като равностойни партньори на зрително затруднени хора.

В рамките на събранието с едноминутно мълчание бе почетена паметта на членовете на организацията, починали през изминалата 2021 г.

Председателят на РСО в Кърджали Шюкран Исмаил поздрави ръководството и членовете на ТО на слепите в града под Белите брези. Тя заяви, че ардинската организация, както и община Ардино са пример в областта за подкрепата на лицата със зрителни увреждания по всяко отношение, и по отношение на социалните услуги, които са над 10 на територията на общината.

Приет бе План-програма за бъдещата дейност на структурата за периода 2022-2023 г. По настоящем в Общинската организация на слепите членуват 52 незрящи. След края на отчетното събрание община Ардино осигури на всички вкусен обяд в местен ресторант.

Гюнер ШЮКРИ