Инфлацията у нас надмина рекорда от 2008 година

Икономика

НСИ отчете годишна инфлация от 7.8% за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. Това в най-голямото повишение на индекса на потребителските цени в страната от декември 2008 г. насам.

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7.8%. Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2021 г. спрямо периода януари – декември 2020 г. е 3.3%.

Това показват данните на националната статистика, оповестени днес.

През декември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия – увеличение с 0.4%;
 • облекло и обувки – намаление с 0.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – увеличение с 0.7%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – увеличение с 1.0%;
 • здравеопазване – увеличение с 0.1%;
 • транспорт – увеличение с 0.7%;
 • съобщения – намаление с 0.3%;
 • развлечения и култура – увеличение с 4.7%;
 • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
 • ресторанти и хотели – увеличение с 0.9%;
 • разнообразни стоки и услуги – намаление с 0.1%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 6.6% (табл. 2 от приложението).

Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2021 г. спрямо периода януари – декември 2020 г. е 2.8%.

Индексът на цените за малката кошница за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, а от началото на годината (декември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 107.4% (табл. 3 от приложението).

През декември 2021 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

  • хранителни продукти – увеличение с 1.6%;
  • нехранителни стоки – увеличение с 0.2%;
  • услуги – увеличение с 0.1%.