Младите червенокръстци се отчетоха за дейността си през 2021 година

Общество

На 14 януари 2022 година в залата на Секретариата на ОС на БЧК – Кърджали се проведе годишното Общо отчетно събрание на клубовете на БМЧК в област Кърджали.

Гости на събранието Жана Чакърова – Шукерска – директор на Обл. С на БЧК, Яна Мирчева – заместник координатор на БМЧК от клуб „От сърце“ –  Ардино, Айлин Акиф – доброволец на БМЧК от клуб „Добро сърце“ – Крумовград и Светломира Димитрова – специалист „Младежка дейност“,.

Отчетът за дейността на клубовете в област Кърджали бе представен мултимедийно от Дарина Новакова. В него бе акцентирано върху постигнатите високи резултати в направленията „Активно включване в социална среда“, реализираните проектни дейности в т.ч. и партньорски, положените 3687 часа доброволен труд, достигнатите по време на акции и обучения 4247 бенефициенти, както и финансовия резултат от 12 680, 86 лева, постъпили от благотворителни инициативи, фондонабирателни кампании и дарения.

След това се пристъпи към избор на нов областен координатор, за която позиция бе избрана Никол Москова – дългогодишен доброволец на БМЧК, член на МАЕ и обучител по темите „Хелфи и неговите приятели“ и „Първа долекарска помощ“.

Жана Чакърова благодари на доброволците от младежката организация за новаторството им, емоцията и ентусиазма, с който постигат високи резултати, въпреки обстановката, в която развиват своите дейности и инициативи.

Делегатите приеха отчетния доклад и план за работа през 2022 година и се запознаха с предложенията за награждаване със званието „Млад отличник на ЧК“ на изявени доброволци на младежката организация по повод Международния ден на ЧК/ЧП.

Вашият коментар