С традиционна питка с късмети посрещнаха първите клиенти за 2022 г. в НАП – Кърджали

Водещи, Икономика

С традиционната питка с късмети посрещнаха първите си клиенти служителите на офиса на НАП в Кърджали. Наричания да бъде здрава, благодатна, щастлива и ползотворна новата 2022 година отправи към всички директора на офиса г-жа Елван Гюркаш.
Данъчната кампания за 2022 година ще стартира на 10 януари. Причината е, че в периода от 31 декември 2021 година до 10 януари 2022 година в НАП ще се извършват дейности по годишното приключване и превключване на работата на информационните системи за новите 12 месеца.
Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10 януари. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция ще започне на същата дата, уточниха от офиса на приходната администрация тук.
Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне с началото на кампанията на 01.03.2022 г.
Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 10 януари 2022 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 02.01.2022 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Справките-декларации и VIES декларации по ЗДДС ще могат да подават чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 10.01.2022 г.
Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 1-10 януари 2022 г. ще могат да се извършват само по банков път или с пощенски запис.
Здравноосигурителния статус няма да се актуализира от 1 до 9 януари. Ако в този период се плати по банков път или с пощенски запис, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Лицата на който е необходим документ за непрекъснати здравноосигурителни права могат да получат такъв в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 10 януари и тя ще включва всички данни към тази дата.
Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 – 10 януари 2022 г. ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 10 януари 2022 г.
В периода от 1 до 10 януари 2022 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, но ще има изключения.