Само за месец библиотеката в Кърджали спечели втори проект

Култура

В рамките на един месец Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали печели втори одобрен проект от Национален фонд „Култура” по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти”, Сесия 2 на стойност 2 985,32 лв., съобщи Елисавета Кехайова, директор на библиотеката.

Програмата цели компенсиране на част от увеличените разходи за електрическа енергия на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и финансово подпомагане на библиотеката за осъществяване на основните й дейности.

Дейността на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров“ се извършва в четириетажна сграда със застроена площ от 514 кв.м. и разгъната застроена площ от 2299 кв.м., въведена в експлоатация през 1971 г.

Отопляемата площ е 1785 кв.м. В нея се помещават директорски кабинет, отдел „Комплектуване“, отдел „Обработка и каталогизация “, справочно- библиографски отдел и сектор „Краезнание“, Детски отдел с читалня, отдел “Обслужване” с читалня „Обществени науки”, Читалня „Изкуство“,отдел „Методичен“. В сутерена е разположено основно книгохранилище, на партера се помещават Обучителен информационен център „Библионет” и работен кабинет. И Филиал 2 с адрес: ж.к. Младост – 2.

Вашият коментар