Програма за развитие на читалищата през 2022 година приеха съветниците в Ардино

Без категория, Общество

Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от Дома за възрастни в село Рояк и от катастрофата на магистрала „Струма“

Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2022 г. прие на заседание местният парламент. Основните цели и задачи, които си поставят читалищата в община Ардино са свързани с развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество. Приоритет за културните институции на територията на областта и през 2022 година ще бъде тяхното институционално укрепване  като местни общностни и културно-просветни центрове. Друга основна задача в програмата е тяхното активно участие за поддържане на местните традиции и трансмисията им към следващите поколения.

В дневния ред на поредното редовно заседание на Общинския съвет в Ардино бяха разгледани седем точки. Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите на пожара в Дом за грижа за възрастни хора във варненското село Рояк и загиналите при трагичния инцидент с автобус на автомагистрала „Струма“.

Местните парламентаристи подкрепиха и предложението на кмета на общината инж. Изет Шабан за изграждане на музей в село Дядовци, местността Куля янъ. Одобриха също и  компенсирани промени между отделните обекти от поименния списък в Програмата за капиталови разходи за 2021 година.

И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Ардино.

Гюнер ШЮКРИ

Вашият коментар