Четириевангелието на цар Иван Александър и други редки книги закупи библиотеката в Кърджали

Водещи, Култура

Редки и ценни книги са закупени по проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 21 към МК, с които Регионална библиотека „Никола Вапцаров”- Кърджали обогати колекцията си от уникални издания, сподели Елисавета Кехайова, директор на библиотеката.

Триод Постен (на църковнославянски език), 79 лв. – излиза за първи път на български език. Предимствата на това издание са, че Старозаветните библейски четива са на съвременен български език. За разлика от другите издания книгата е голям формат, с едър шрифт и удобна за ползване. Тя съдържа подготвителните седмици преди Великия пост – Неделя на Митаря и Фарисея, Неделя на Блудния син, Събота Месопустна, Неделя Месопустна, богослужението за Сирната седмица и Сирната неделя, богослужението за седмичните дни и неделите на Великия пост, както и за Лазарова събота, Цветница и Страстната седмица до Велика събота включително. В приложението са включени Троичните песни, Седалните от Охтоика и Марковите глави.Книгата се издава с благословията на Негово Високопреосвещенство Ловчански Митрополит Гавриил.

Царството на славяните, луксозно издание в кутия, 90 лв.Книгата е историографски труд, който Паисий Хилендарски използва като фактологичен източник при написването на своята „История Славянобългарска“. Тази книга излиза през 1601 г. в италианския град Пезаро и нейното заглавие предизвиква удивление, защото подобно царство не съществува в тогавашното европейско политическо пространство. Затова и целта на Орбини е да постигне реабилитация на правото на славянските народи да бъдат смятани за равноправни на всички други европейски народи, и че миналото на славянството е част от европейската история. Настоящото издание е пълен академичен превод на труда на Мавро Орбини, подготвен вследствие на изключителна изследователска работа и е изпълнено в най-добрите традиции на българската полиграфска индустрия.

Четириевангелие на цар Иван Александър, пълно фототипно издание в кутия, 400 лв.Четириевангелието е един от най-известните български кирилски ръкописи и може би най-важния писмен документ на българската култура преди падането на Второто българско царство. Ръкописът е илюстриран с 366 цветни миниатюри и е включен в списъка на ЮНЕСКО “Паметта на света”. Това е най-добре изработеният и най-пълният старобългарски текст, представляващ уникален препис на четирите канонични евангелия от Матей, Марко, Лука и Йоан, изписан на кирилица с търновски устав.Изданието притежава Сертификат за автентичност на първото пълно фототипипно издание на Четириевангелие на цар Иван Александър от 1356 г., съхранявано в Британската библиотека, Лондон, с означение Add. Ms. 39627. The British Library Board 2018. Всяко копие на средновековния бълг. ръкопис е отпечатано фототипно, със специална технология за възпроизвеждане на златото, в 1000 автентични екземпляра, от които 950 номерирани копия за продажба и 50 копия с буквени означения на кирилица и глаголица с нетърговска цел. Копието, притежание на РБ „Н. Й. Вапцаров“ е с пореден издателски номер 148 изписан върху сух печат. Текст на църковнославянски ез. Книгата е с плюшена подвързия с позлатена украса, с размер 36 x 26 см.