Професионална гимназия „Евридика“ с три поредни обучения на родителите по Национална програма „Заедно за всяко дете“

Общество

В три поредни дни се проведе събеседване с родителите на учениците от Професионална гимназия „Евридика“ за разпознаване на дискриминацията и насилието. В първия и втория ден се състояха беседи на тема „Познаваме ли нашите деца?“ и „Проблемите на днешните ученици“, а третият ден обучението завърши с кръгла маса на тема: ,,Възпитанието – средство за преодоляване на дискриминацията, агресията и насилието в живота на децата“. Кръглата маса бе открита и ръководена от г-жа Елена Миленова, заместник-директор на училището. Тя посочи, че в днешното общество за възпитанието и образованието на децата е изключително важно двете основни институции – семейство и училище да бъдат партньори и да работят заедно.
Осъществените дейности са по модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от Националнаната програма „Заедно за всяко дете“ .