Младите червенокръстци в Ардино се отчетоха за дейността си

Общество

Отчетно-изборната кампания на клубовете на БМЧК от област Кърджали стартира на 25.10.2021 г. в гр. Ардино с водещ Яна Мирчева – зам. координатор на клуб на БМЧК  „От сърце“ към СУ „Васил Левски“. Направен бе отчет за дейността, който бе представен с интересна презентация oт Елица Карамитева – координатор на клуба. След това се пристъпи към избор на делегати за Общо събрание на клубовете на БМЧК.

В края на събранието членовете на клуба единодушно приеха план за работа през 2022 година и обсъдиха предстоящите до края на годината инициативи.

На събранието като гости присъстваха специалистът по младежка дейност към Обл. С на БЧК Кърджали Светломира Димитрова и Дарина Новакова – Областен координатор.

Събранието се проведе при стриктно спазване на наложените ограничителни мерки по време на извънредната епидемичната обстановка в страната.