Община Ардино се включи активно в инициативата „Живей Активно!”

Общество

Стотици ардинчани се включиха в инициативата на Националното сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) „Живей Активно 2021“, която има за цел да популяризира движението, спорта и балансираното хранене, както и да подпомогне финансово общини, които искат да развиват своята спортна инфраструктура.
В рамките на инициативата в периода от 16 до 27 септември се проведоха различни пешеходни маршрути до Дяволския мост, тракийското светилище „Орлови скали“, алеите на градския парк „Нилюфер“, туристическия курортен комплекс „Белите брези“, местността „Студената чешма“ в землището на село Правдолюб. В тях се включиха служители на община Ардино, ученици от СУ „Васил Левски“ (230 участници), деца от ДГ „Слънце “, деца от ДГ „Брезичка“ (40 участници) , екипът на ЦПЛР – ОДК, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) , потребители и персоналът на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, екипът на Центъра за обществена подкрепа, членове на Клуба на пенсионера.
„Живей Активно! 2021“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира физическата активност и балансираното хранене, които са проява на грижа към тялото ни и инвестиция в нашето здраве.