Европейски ден на езиците в Икономиката

Общество

Всяка година на 26 септември Европейската комисия обединява сили със Съвета на Европа, Европейския център за съвременни езици, езикови институции и граждани от цяла Европа за насърчаване на езиковото многообразие и изучаване на езици с помощта на Европейския ден на езиците.

Традиция е в ПГИ “Алеко Константинов“ учениците да отбелязват празнично този ден. Те оформиха кът, посветен на езиковото разнообразие. Алековци активно се включиха в изготвянето на презентации и плакати, посветени  на събитието, като то имаше конкурсен характер. Първо място в конкурса  за изготвяне на плакат на тема „26 септември –  Международен ден на Европейските езици“ се класира Кумру от 11а клас. Поощрителни награди получиха  – Фунда, Симона и Елица от 8а клас и Гамзе от 8б клас.

Представители на старшите класове в  гимназията запознаха новоприетите ученици  с това какво представлява празникът по време на час по английски език.