Европейски ден на спорта в ЕГ „Христо Ботев“

Общество

На 24.септемри в Езикова гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали се проведе инициативата „Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day“. Този ден е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.
По време на събитието учениците от VIII до XII клас от ЕГ „Христо Ботев“ се включиха в различни спортни дейности. Под ръководството на учителите по физическо възпитание и спорт: М. Благойевич, М. Темелкова, Ив. Кръстев, В. Карабоюков и В. Вълчев, се проведоха спортни игри по футбол, волейбол, баскетбол, народна топка, тенис на маса и други. Бяха създадени условия за забавление чрез физическа активност за младите хора, за подобряване на общественото здраве чрез въвеждане на методи за учене през целия живот и засилване на участието и развитието на социални умения сред учениците.
Училищният психолог М. Фейзи проведе беседа с учениците относно благоприятното влияние на спорта върху физическото и психичното здраве на човек. Ученическият съвет, с подкрепата на училищния психолог, изготви и разпространи информационни материали относно ползите от спорта върху човешкия организъм.
Европейският ден на спорта в Езикова гимназия „Христо Ботев“ – град Кърджали премина с различни спортни мероприятия и насърчаване на активния начин на живот.