750 нарушения на трудовото законодателство установиха от Инспекцията по труда в Кърджали през юли

Водещи, Общество

През месец юли 2021 г. дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали е извършила 100 броя проверки в 90 предприятия на територията на област Кърджали, при които са установени 750 нарушения. От тях 300 са по трудови правоотношения и 450 по здравословни и безопасни условия на труд. За отстраняване на констатираните нарушения с цел предотвратяване на вредните последици от тях са дадени 736 задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове на изпълнение.

Установени са 14 лица да полагат труд без сключен трудов договор предимно на строителни обекти. За всеки от тези случаи на работодателите е потърсена административнонаказателна отговорност. Инспекцията по труда използва повода да напомни на работниците, че липсата на трудов договор, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила. Работещите в сектор строителство без трудов договор при трудов инцидент не могат да се възползват от задължителната в застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения.

Съставените и връчени през периода актове за установяване на административни нарушения са 28.

През месец юли 2021г. са  установени и нарушения по изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение в размер на 6383 лв. в 2 предприятия.