СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Обяви

Във връзка с допусната техническа грешка в изписването на номера на Заповеди за провеждане на публични търгове за продажба на имоти – общинска собственост, публикувани на сайта на Община Кърджали  на 05.07.2021 г., във в-к „Родопи 24х7”, брой 1841 (вторник) от 06.07.2021 г. и във в-к „Арда news”, брой (2980) от 06.07.2021 г., Община Кърджали съобщава, следното:

  1.  Заповед № 681 от 05.07.2021 г. на кмета на Община Кърджали  да се чете вместо № 681 като Заповед № 717 от 05.07.2021 г
  2.  Заповед № 682 от 05.07.2021 г. на кмета на Община Кърджали  да се чете вместо № 682 като Заповед № 718 от 05.07.2021 г
  3. Заповед № 683 от 05.07.2021 г. на кмета на Община Кърджали  да се чете вместо                   № 683 като Заповед № 719 от 05.07.2021 г
  4. Заповед № 684 от 05.07.2021 г. на кмета на Община Кърджали  да се чете вместо                   № 684 като Заповед № 720 от 05.07.2021 г

 

 

КМЕТ НА

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ………П…………..

/ д-р инж.ХАСАН АЗИС/