Почистиха гробищните паркове в махала „Стара Падина“

Общество

Жителите на ардинското село Падина почистиха гробищните паркове в махала „Стара Падина. Традицията е от години и е по инициатива на джамийското настоятелство със съдействието на кмета на Падина Кямил Кичуков.

„Всяка година, местните хора се организират в този период за окосяването на гробищните паркове, като в същото време се приготвя и два казана пилаф в памет на починали. Това е едно много благородно и полезно дело“, заяви Кичуков. От свое име и от името на Джамийското настоятелство той изказва най-сърдечните си благодарности към всички, които се включили в благотворителната инициатива. Апелът му към всички, които не са успели да вземат участие в организираното почистване  е да заплатят такса, която е определена  на събрание в джамията.

В гробищните паркове в махала „Стара Падина“ датират надгробни камъни, които са отпреди 300 години. Информацията е от експерт към Висшия мюсюлмански съвет, който е посетил Падина по повод издаването на книгата на Кямил Ефенди.

Гюнер ШЮКРИ