Организират Първи фестивал на чистите храни от Родопите в Ардино

Общество

За първи път в Ардино от 20 до 22 август ще се организира Фестивал на чистите храни от Родопите „Ардино 2021“. Събитието ще се проведе под патронажа на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан.

Община Ардино и останалите общини в Родопите са известни със своите екологични чисти храни, които са разпознаваеми, както в страната, така и в чужбина. Във фестивала ще вземат участие производители на екологично чисти храни от Родопите, където всеки участник ще може да изложи продукцията си и ще може да я продаде на определена от него цена. Основните цели на фестивала са реализиране на целите и задачите

за преминаване към по-здравословна и устойчива продоволствена система на Европейския съюз – от фермата до трапезата. Насърчаване на екологично чистото производство на храни, плодове и зеленчуци в Родопите и създаване на условия за тяхната реализация. Предоставяне на възможност за осъществяване на културен обмен между участниците от различни райони на Родопите, страната и чужбина. Обмен на добри практики в производството на чистите храни.

Фестивалът на Чистите храни от Родопите няма конкурсен характер. Няма и възрастова граница на участниците.

Гюнер ШЮКРИ