Преизчисляват служебно пенсиите

Без категория, Общество

Започна служебното преизчисляване на пенсиите за 2021 г. Това съобщават от териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали.
От началото на месеца в областта вече са преизчислени пенсиите на 3 783 пенсионери. Тези от тях, които имат увеличение, ще го получат с изплащането на пенсиите през април, което започва на 7-о число. Предстои преизчислението на още 759 пенсии, като срокът за приключване на преизчислението е 31 юли. През миналата година по този ред в цялата страна бяха преизчислени пенсиите на над 260 000 работещи пенсионери, като 4 461 бяха от област Кърджали.
От началото на годината действа постоянна разпоредба, на базата на която ежегодно от 1 април се преизчисляват пенсиите на работещите пенсионери с допълнително придобития от тях осигурителен стаж без да се налага да подават допълнително заявление. Заявление се подава, само ако пенсионерът желае в преизчислението да бъде включен и неговия осигурителен доход.
На служебно преизчисляване подлежат пенсиите, свързани с трудовата дейност – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление за преизчисляване на пенсията с придобития осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните от регистъра на осигурените лица, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година, и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година.
За служебното преизчисление не се изпращат разпореждания. Те се връчват при поискване от лицето. Справки могат да бъдат направени на интернет страницата на НОИ с персонален идентификационен код.

Вашият коментар