В Ардино се проведе конкурс за ,,Най-красива мартеница”

Общество

Конкурс за ,,Най-красива мартеница” се проведе за поредна година в Ардино. В него се включиха над 70 ученици от общината. Инициативата бе на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Компетентно жури определи най-оригиналните и красиви мартенички. Председател на журито бе общественият възпитател към комисията Бюлбюл Юмер. Призьорите и всички участници получиха награди, осигурени от община Ардино.

„Мартеницата е част от културното наследство на българите“, заяви секретарят на МКБППМН  в родопския град Мехрибан Ардалиева.

Гюнер ШЮКРИ