В Ардино отбелязаха Международния ден за безопасен интернет

Общество

За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Ардино, съвместно с Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали (ОСНВ) отбелязаха Международния ден за безопасен интернет, съобщи секретарят на МКБППМН Мехрибан Ардалиева. Тя отбеляза, че заедно с Международния ден на розовата фланелка срещу тормозът в училище, е проведена дискусия с учениците от 3-те и 7-те класове в СУ „Васил Левски“  по темите ,,Как да направим сърфирането в интернет безопасно” и ,,Превенция на агресивното поведение”.

,,Нашата  цел е да насочим вниманието към възможните онлайн опасности и рискове, както и  необходимостта от културно общуване в мрежата при подрастващите”, заяви Мехрибан Ардалиева.

В рамките на инициативата учениците получиха информационни брошури и плакати с основните правила за безопасно общуване в мрежата.

Гюнер ШЮКРИ