ПГОД “Евридика“ е с напълно обновени два кабинета по практика

Общество

ПГОД“Евридика“ в град Кърджали направи цялостен ремонт на две  учебни работилници по шевно производство. Кабинетите по практика са обновени и оборудвани  с нови модерни машини, които да осигурят на учениците възможност за по-добро развитие на уменията и тяхната професионална реализация.

Подобрените условия се отразяват благоприятно на мотивацията на средношколците за по-качествено ниво на професионално обучение.

Постигнати са целите за осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда.

Средствата са спечелени по Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“.