Обява

Обяви

БОЖИДАР ХРИСТОВ КАВРАКИРОВ

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, ОБЯВЯВАМ своето инвестиционно предложение за:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИЛНО СЕЛИЩЕ С ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ /МАГАЗИН И РЕСТОРАНТ“  В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР – №00607.13.186  ПО ПЛАНА НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „БЕЛИ БРЕЗИ“ – АРДИНО.