Покана

Обяви

За публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2021 г.на община Кърджали

В съответствие с изискванията на чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси на 11 февруари 2021г. от 17.30 ч. в залата на Бизнесинкубатора ще се проведе публичното обсъждане на параметрите по Проектобюджет 2021 година на община Кърджали .
Материали за проекта на Бюджет за 2021г.на община Кърджали ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината.
С оглед обявената извънредна епидемична обстановка, обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната.Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и спазване на дистанция от 1,5м.