Оглежда се база за присъствено обучение на децата от училище „Й.Йовков“

Водещи, Общество

След срещата с родители на ученици от началния курс в СУ“Йордан Йовков“ днес кметът на общината д-р инж.Хасан Азис, зам.-кметът по строителство инж.Катя Митовска и директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Ширин Сюлейман направиха оглед на материалната база в две професионални гимназии в града, в които могат да учат присъствено ученици от СУ“Й.Йовков“.

Кметът се срещна с директорите на професионалната гимназия “В.Левски“ г-жа Нина Терекиева и на професионалната гимназия по строителство „Хр.Смирненски“ г-жа Дария Димитрова. На срещите беше договорено ПГ“В.Левски“ да предостави за ползване 6 класни стаи, а ПГ по строителство – 2 и 3 етаж на сградата -общо 9 класни стаи, които да се ползват временно за присъствено обучение на децата от училище „Й.Йовков“.

Тези помещения са ползвани два пъти от ученици в кърджалийското СУ“Отец Паисий“ – по време на ремонта при реализиране на проекта за образователна инфраструктура и при ремонта на авариралото стълбище.

Общината ще изпрати утре писмо до ръководството на СУ“Й.Йовков“ с възможностите за организиране на учебен процес на 410 деца от първи до четвърти клас в посочените гимназии.

Също утре представители на общината ще направят оглед и ще обсъдят възможностите за предоставяне временно на класни стаи за обучение на ученици от 5 до 12 клас от СУ“Й.Йовков“ в ПГ по електроника, ПГ по земеделие и селско стопанство“ и СУ“Владимир Димитров-Майстора“.

В СУ“Й.Йовков“ предстои подмяна на авариралата отоплителна инсталация, която не може да се ремонтира и ще се премине към отопление с газ на цялата сграда.Общината има подписани 2 договора от 14 и 16.12.2020г. с „Технотерм инженеринг“ЕАД и „МК“ООД за проектиране, строително-монтажни дейности, авторски надзор.Срокът за изпълнение на СМР е 80 календарни дни. По време на ремонта е възможно да се ползва база в други училища за всички 980 ученици от СУ“Й.Йовков“, ако се премине към присъствено обучение и на учениците от 5 до 12 клас.

Училищното ръководство иска първокласниците да останат да учат в СУ“Й.Йовков“. Затова в четвъртък /7 януари/ ще се направи допълнителен оглед от специалисти дали ел.инсталацията в училището ще издържи, ако за отопление се използват ел.уреди.

С министерска заповед децата от начален курс са на онлайн обучение до края на януари.Това предизвика недоволство сред родителите, които настояват да се намери вариант за присъствени занятия на децата.