14 делегати участваха в онлайн събрание на БМЧК

Общество

Проведе Годишното общо отчетно събрание на клубовете на БМЧК в област Кърджали. То премина онлайн и в него взеха участие 14  делегати от седем общини – Ардино, Джебел, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене и Кирково.

Гости на събранието бяха Стели Джамбазова – Заместник-председател на Български младежки Червен кръст, Петър Цинцарски – Експерт Първа помощ и промоция на здравето към Дирекция „БМЧК“, Йоана Георгиева  и Йордан Запрянов – заместник областни координатори.

Отчета на организацията за 2019 – 2020г, бе представен от областния координатор Дарина Новакова и приет с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха по отчета, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Кърджали.

Делегатите на ОСК преизбраха Дарина Новакова за областен координатор и избраха Елица Карамитева и Стела Минчева за заместник областни координатори.

За делегати на Националното събрание на БМЧК бяха избрани Дарина Новакова и Елица Карамитева, а за техни подгласници Росица Кючукова и Борислав Енчев.

По време на събранието бяха приети Насоки за работа за периода  2020 – 2021 година и  План за работа през 2021 година.

В края на събранието специалистът по младежка дейност запозна присъстващите с одобрените от Областния съвет на БЧК – Кърджали предложения за награждаване със званието „Млад отличник на ЧК“ на Йордан Запрянов, Йоана Георгиева, Никол Москова, Дияна Бояджиева и Симона Георгиева –  дългогодишни доброволци, отличили се със своите организационни качества и умения, креативност и всеотдайност.