ГЕРБ гласува против проекта за „Топъл обяд“

Водещи, Политика

11 съветници от ГЕРБ гласуваха „Въздържал се“ и не подкрепиха предложението на общинска администрация-Кърджали за това ОбС да даде съгласие Община Кърджали да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Това стана на последното заседание на ОбС за 2020г. , което се проведе онлайн в сряда. Всички останали съветници подкрепиха проекта, чрез който ще се осигури възможност най-засегнатите и нуждаещи се жители на общината да получат така необходимата им и навременна помощ.

Одобрението на проекта ще осигури топла храна за около 2 100 души от община Кърджали, които ще получат топла храна от месец януари до края на месец април.