Съветници от ГЕРБ настояват за по-добро сметосъбиране в Крумовград

Политика

Общинските съветници от ГЕРБ Крумовград настояват за по-добра организация на сметосъбирането и сметоизвозването в общината.

„Качеството на услугата не е на нужното ниво и това е причината на последното заседание на ОбС да гласуваме въздържали се по отношение на план-сметката за приходите от такса смет в частта за организацията на работа. Внесохме предложение за двусменен режим на сметоизвозването, което не срещна подкрепа. Намираме за положителен факта, че местната власт се въздържа от повишаване на такса смет в Крумовград, но освен поносими налози, данъкоплатците заслужават и по-високо качество на сметосъбирането, което да им гарантира по-чиста околна среда“, коментираха от ГЕРБ Крумовград.