Съветниците на ГЕРБ в Ардино ще гласуват срещу повишаването на местните данъци и такси

Избори 2021

Съветниците на ПП ГЕРБ в Ардино категорично възразяват срещу повишаването на такса смет на територията на общината. Групата гласува против предложението на кмета Изет Шабан за поскъпване на услугата „третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ за всички жилищни и нежилищни имоти с 1 промил на 1000 за следващата 2021 г. Увеличението е от 0,5 на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а в град Ардино – от 1 на 2 промила. Считано за нецелесъобразно жителите на Ардино да бъдат облагани с допълнителни разходи в настоящата икономическа ситуация,не е редно товарът на дънъчното бреме да пада върху гражданите, коментира председателят на групата на ГЕРБ Съби Узунов.