Обновяват градския стадион „Юнак“ в Ардино

Спорт

Община Ардино получи одобрение от Държавен фонд „Земеделие“  за проект  „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градския стадион в град Ардино“. Реализацията на проекта бе част от поетите ангажименти на общинския кмет инж. Изет Шабан през есента на 2019 година, за първия му управленски мандат. Той заяви, че обновяването на стадиона ще допринесе за развитието на спортната инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията на живот.

Дейностите по проекта включват полагане на нова тревна настилка за футболното игрище, както и настилка на лекоатлетическа писта с шамот. Монтаж на скамейки от дървено-полимерни материали. Метална козирка ще бъде издигната над част от трибуните, покрита със сандвич панели, Предвидено е още възстановяване на съществуващото игрище за плажен волейбол. Боядисване на съществуващата ажурна ограда, металния парапет отделящ трибуните от игрището и гимнастическите уреди. Ще се оформи главния подход към стадиона чрез входна арка и нови портални врати. Ще се изгради поливна система на футболния терен.

Гюнер ШЮКРИ