Община Кърджали удостоена с високо европейско отличие

Водещи, Общество

Кърджали е сред 23-те общини /сред които  7 областни града/  в страната, на които е присъдено високото отличие  –  Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа  /СЕ/ през 2020г. Решението за връчване на Европейския етикет е взето от Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от СЕ орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Удостояването с престижната награда на СЕ е признание за постигнато високо качество на управление, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление на местно ниво. Управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от СЕ, валидни за всички държави членки. Европейският етикет е сертификат за качество на цялостното управление в общините. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Валидността на Европейския етикет е две години, за периода 2020-2022 г.Общините, на които е присъден етикета, имат право да използват за свои представителни цели  названието „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление   на Съвета на Европа за периода 2020-2022г.“.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Етикета се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и НСОРБ.

Връчването на етикета на удостоените общини се проведе по време на официалната церемония за връчване на Годишни награди на НСОРБ на 12 октомври 2020 г. в резиденция „Бояна“.

Вашият коментар