„Духчето“ Хелфи запознава деца с опасностите около тях

Общество

Доброволци на БМЧК  от клуб „Добро сърце“ – Крумовград  проведоха открит урок по програма „Хелфи“  с участието на ученици от 3-ти клас на СУ „Васил Левски“.

Програма „Хелфи“ представлява адаптирана австрийска система за обучения по първа помощ на деца. Дейността включва серии от занимания, по време на които учениците се запознават с духчето Хелфи и неговите приятели, и  научават за опасностите около тях.

Програмата има за цел да запознае децата с основните начини за взаимопомощ в ежедневието, изграждане на навици за безопасно поведение и предпазване от наранявания.

Инициативата се реализира във връзка с изпълнение на дейности по  проект „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“ , в който учебното заведение ще вземе участие през учебната 2020/2021 година.