Държавен архив в Кърджали стана на 60 години

Общество

Архивът е създаден  през 1960 г. в резултат от административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Кърджали на основата на ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Кърджали, от 1988 г. е в структурата на Община – Кърджали. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.
Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 1918 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания
От 2007 г. архивът се помещава в ново реконструираната сграда.
През годините ръководители на архива са били: Димитър Стоев Стоилов (1960–1960), Електра Казакова (1960–1961), Гочо Гичев Дойчев (1961–1962), Никола Киров (1962–1970), Тодор Ингилизов (1970–1983), Иван Стефанов (1983–1992), Вълчо Златилов (1992–2018).

Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ ІІІ степен с Указ № 2255 от 11.07.1985 г. на Държавния съвет на НРБ за активна патриотична и интернационална дейност и с Почетен плакет “За участие в изграждането на Община Кърджали” – ІІІ степен с удостоверение № 16 от 12.11.1985 г. на Община Кърджали.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Хасково, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Кърджали. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1665 фонда с 31375 архивни единици, 518 спомена,  284 частични постъпления, 934 снимки и албуми.
Общата фондова наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 1104.56 линейни метра с 3279 архивни фонда (3209 учрежденски и 70 лични) и общ брой  113 303 архивни единици, 591 частични постъпления и 1315 спомена. Застрахователният фонд се състои от 81 885 кадъра негатив.

Началник отдел: Гергана Димитрова