530 души се включиха в инициативата „Живей Активно“ в община Ардино

Спорт

530 ардинци от 4 до 60-годишна възраст се включиха в инициативата на Националното сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) „Живей Активно“. Инициативата има за цел да популяризира движението, спорта и балансираното хранене, както и да подпомогне финансово общини, които искат да развиват своята спортна инфраструктура.

В рамките на инициативата „Живей Активно“ през периода от 22 до 27 септември се проведоха различни пешеходни маршрути до Дяволския мост, тракийското светилище „Орлови скали“, алеите на градския парк „Нилюфер“, местността „Студената чешма“ в землището на село Правдолюб. В тях се включиха служители на община Ардино (125 участници), ученици от СУ „Васил Левски“ (230 участници), деца от ДГ „Слънце (70 участници)“, деца от ДГ „Брезичка“ (40 участници) , екипът на ЦПЛР – ОДК (25 участници),  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) (21 участници), потребители и персоналът на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (12 участници), екипът на Центъра за обществена подкрепа (7 участници).

За всички участници бяха осигурени тениски с логото на инициативата.

Гюнер ШЮКРИ