Доброволците-пожарникари в Черноочене получиха нова техника като дарение

Общество

Мощен хидрофорeн модул за отводняване на залети при наводнение участъци или за потушаване на пожари в близост до водоизточник получи Доброволно формирование „Черноочене – 2016“. Дарението е от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали в Седмицата на пожарната безопасност /14-18 септември/.
Началникът на РС „ПБЗН“ в гр. Кърджали – гл. инспектор Митко Николов заяви, че машината се предоставя в знак на признателност за участието на доброволците в акциите за ефективната защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, и добрата координация през годините.
Кметът на община Черноочене Айдън Осман благодари за дарението. Той припомни, че доброволното формирование е създадено към края на 2016 година. Още в първата година от дейността на Доброволно формирование „Черноочене – 2016“ доброволецът Нурай Хасан беше отличен за проявена гражданска доблест от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали.
В микроязовир „Черноочене“ пожарникарите демонстрираха нагледно как се задейства и работи помпата. Машината намира приложение освен при отводняване на големи водни обеми, така също за осигуряване на водоснабдяването при гасене на горски и полски огнени стихии.
Исмет ИСМАИЛ